top of page

AKUTTE OPGAVER

Når det brænder på står PROSO klar med meget kort varsel

PROSO kan stille med konsulenter med kort varsel i sager, hvor kommunen vurderer, at der er behov for at sikre barnets sikkerhed i hjemmet.

 

Ved mistanke om f.eks. vold i hjemmet kan PROSO stille med konsulenter, som er til stede i hjemmet i enten kortere eller længere perioder.
Støtten kan også bestå i uanmeldte hjemmebesøg hos familien.


Ved sådanne opgaver fremsendes der efter ønsket kadence fra myndighed skriftlige rapporter omhandlende observationer og beskrivelser under besøgene hos familien.

bottom of page