top of page
Concrete Wall

VOKSNE

Tilbud til voksne kræver målrettet ekspertise og evnen til at tilgodese mange behov. Fra borgerens side er der brug for stærk faglighed og menneskelighed, og fra myndighedens side kan der være snævre rammer at navigere i. 

Vi har mange succesfulde indsatser, der får det hele til at gå op. Nedenfor kan du se de mest almindelige eksempler.

YDELSER

Hvorfor os?

PROSO er et svar på, at tilbud enten var så rigide, at borgerne skulle passe til tilbuddet - eller så løse og udokumenterede, at samfundet ikke kunne forsvare at bruge dem. 

 

Vi mener, det er vores opgave at føre samfundets - forvaltningens - mandat ud i livet på en måde, der faktisk gør en forskel for borgeren og som opfylder samfundets krav til den hjælp, der bliver givet.

 

Vi samarbejder, dokumenterer, og udviser den fleksibilitet, både borgeren og forvaltningen har krav på.

Hvorfor? Jo, det er faktisk den eneste måde at sikre, at alle parter lykkes. 

bottom of page