top of page

FaMILIEBEHANDLING

Familiebehandling har til formål at øge forældrenes evner og kompetencer jf. Barnets Lov §32.1.3 (tidl. SEL §52.3.3)

Udbydes også direkte til private, hvis familiedynamikken har brug for professionel hjælp.

brown sand with shadow of person_edited.

Familiebehandling har til formål at udvikle forældrenes evner og deres kompetencer i forhold til deres forældrerolle samt at styrke forældre-barn-relationen. 


Støttenetværkets konsulenter arbejder med dette igennem samtaler med og psykoedukation af primært forældrene.

 

Hvis konsulenten vurderer det relevant og udviklende, da inddrager konsulenten barnet/børnene i indsatsen med f.eks. familieaktiviteter mm., hvorigennem familierne tillærer nye måder at være sammen på og dermed bryder med uhensigtsmæssige mønstre i familien. 
 

Konsulenten har fokus på at nå de opstillede mål i handleplanen i samarbejde med familien.

bottom of page