top of page

PRAKTISK PÆDAGOGISK STØTTE

Rådgivende og anvisende støtte i hjemmet jf. Barnets Lov §32.2
(tidl. SEL §52.3.2)

webpic1_edited.jpg

Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet er fokuseret på handling og vil være rettet mod den enkelte udfordrende situation. Konsulenten vil være til stede i hjemmet på de tidspunkter, hvor problemerne eller konflikterne mellem forældre og barnet/den unge oftest opstår.

 

Dette for at observere og støtte forældre og barnet/den unge i den konkrete situation med det formål at bryde med uhensigtsmæssige handlemønstre og skabe et godt og udviklende samspil. 


Konsulenten kan i indsatsen have fokus på eventuelle fastlåste eller uhensigtsmæssige mønstre i familien, arbejde med implementering af nye konstruktive strategier samt hjælp til forståelse af barnets/den unges eller forældrenes adfærd og årsagen bag denne.

 

Konsulenten arbejder med at skabe en struktur i familiens hverdag med det formål at udvikle en hensigtsmæssig dynamik i familien. 

bottom of page