top of page

SAMVÆR

Anbragte børn og unge har ret til at se deres forældre, når de er anbragt uden for hjemmet. I Støttenetværket faciliterer vi samvær på en let og smidig måde, der sikrer kontakten mellem barnet og familien.

01

Visitation

Først lægger vi rammerne for samværet med myndigheder, familien og jf. handleplanen. 

02

Behov

Vi sikrer, at barnets og familiens behov tilgodeses så meget som muligt inden for de rammer, vores samarbejdspartner fra myndighedens side har brug for at opfylde.

pink heart with brown stick_edited.jpg
Door in a white room_edited.jpg

03

Fysiske rammer

Vi kan tilbyde samvær i Støttenetværkets lokaler, hos familien, eller på et andet sted. 

04

Opfølgning og dokumentation

Vi sørger for, at alle parter er fuldt informeret og inddraget i samværet ift. rammer og planer.

bottom of page