top of page

SAMVÆR

Samværet jf. SEL §71 har en stor betydning for barnet og forældrene

Late Night Trails_edited.jpg

Et barn har ret til samvær med sine forældre under en anbringelse. Samværet har en stor betydning for barnet og forældrene, da samværet har stor betydning for, at kontakten og relationen mellem barnet og forældrene udvikles og bevares. 


PROSO lægger i samarbejde med kommunen en plan for samværet, så det sikres, at der skabes de bedste vilkår og muligheder for barnet og forældrene under samværene.


PROSOs konsulent har fokus på at skabe et trygt og udviklende samvær ved at yde den nødvendige støtte til forældrene og barnet under samværet. Konsulenten kan have en aktiv eller mere observerende rolle under samværet alt afhængig af opgavens karakter.


Vi kan tilbyde, at samværet afholdes i dertil indrettede lokaler hos os i PROSO, men vi påtager os også samværsopgaver i f.eks. forældrenes eller plejefamiliens hjem, på opholdsstedet mm. 

bottom of page