top of page

SKOLESTØTTE

Støttenetværket er mange kommuners foretrukne partner når det kommer til opgaver om støtte i skoleregi. Støtten kan f.eks. have karakter af faglig og/eller social støtte, men fokus er altid på barnet og samarbejdet. Vores støtteperson deltager i skoletilbuddet og samarbejder med barnets lærere og fx tilknyttede pædagoger på skolen. Vi støtter så barnet udvikler faglige og sociale kompetencer, og fokuserer på at sikre skolegangen for barnet.
Det giver bedst chancer på kort og langt sigt for et liv med muligheder.

Vores tilgang

Først og fremmest handler det om at sikre, at barnet får en skolegang, der bliver så god som mulig. Det er forudsætningen for at kunne lykkes senere i livet. 

Det praktiske

Vi matcher støttepersonen og de udfordringer, barnet slås med, således at chancen for succes bliver størst. Vi ved, at samarbejdet og relationen afgør, om indsatsen virker.

Opfølgning

Vi følger proaktivt op for at mindske arbejdet fra myndighedernes side. En god indsats skal både virke - og kunne tåle at blive set efter i sømmene.

bottom of page