top of page

STØTTEPERSON TIL FORÆLDRE

Når et barn bliver anbragt kan forældre tildeles en støtteperson 
jf. Barnets Lov §75 (tidl. SEL §54)

Image by Ryan Shumway

I forbindelse med at et barn anbringes udenfor hjemmet, har man som forælder ret til en støtteperson jf. Barnets Lov §75 (før Servicelovens § 54). PROSOs konsulent, som varetager denne funktion, har til opgave at lytte til og støtte forældrene i at håndtere svære følelser i forbindelse med anbringelsen af deres barn.


Konsulenten samarbejder med forældrene ift. at sikre et konstruktivt samarbejde med kommunen, anbringelsesstedet mm. Konsulenten kan hjælpe forældrene med at forstå lovgivningen samt deres og deres barns rettigheder ifm. og under anbringelsen. Konsulenten kan desuden hjælpe forældrene med at forberede og evaluere møder med kommunen samt deltage i disse. Konsulenten hjælper forældrene med at gennemgå og forstå skriftligt materiale omkring anbringelsen.


Konsulenten arbejder desuden med at øge forældrenes forståelse omkring omstændighederne for anbringelsen. Konsulenten er neutral i samarbejdet med forældrene og kommunen, og tager dermed ikke stilling til anbringelsesgrundlaget og kommunens beslutninger i øvrigt.

bottom of page